Resevillkor

 

Siljan Buss AB har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

 

För resor som arrangeras av Siljan Buss AB gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor.

I övriga fall tillämpar vi branschens Allmänna resevillkor för paketresor

 

Anmälan är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord.

 

Anmälningsavgift på paketresor är 500 kr per person, 10% av resans pris om resepaketet innehåller flyg.

På Birka eller andra kortare resor kan anmälningsavgiften vara lägre.

Slutbetalning erläggs enligt följande om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse. Vid bussresa erläggs slutbetalning senast 30 dagar före avresa. Vid resa med flyg ska slutbetalningen erläggas senast 60 dagar innan avresan.

 

Betalsätt Vid inbetalning via internetbank anger ni ert OCR-nummer, eller i våran butik där möjlighet finns för betalning med kort eller kontant.

 

Reseförsäkring Se noga igenom Ditt försäkringsskydd innan Du åker på en resa. Vid resa till utlandet bör reseförsäkring tecknas. Vi hjälper gärna till att teckna en till gällande pris. Lämna dyrbara smycken hemma eller deponera dem i hotellreceptionen.

 

Avbeställningsskydd är frivilligt och beställs vid bokningstillfället. Skyddet träder i kraft vid tillfälle då akut sjukdom förhindrar resa. Detta styrkes med läkarintyg och berättigar då till full återbetalning så när som på 350 kronor i expeditionsavgift. Avbeställningsskyddet kostar 250 kr per person. 500 kr om resepaketet innehåller flyg. (speciella regler gäller för dagsresor och teaterresor)

 

Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd:

Paketresa utan flyg:

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa debiteras 350:-.

Från 30 dagar till 14 dagar före resan är anmälningsavgiften förverkad.

Senare än 2 veckor före avresa debiteras 50% av resans pris.

Inom 24 timmar före avresa kan ingen återbetalning ske.

Paketresa med flyg

Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa är kostnaden 10% av resans totala pris.

Vid avbokning 31-60 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris.

Vid avbokning från 30 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske.

Paketresa med Birka

Vid avbeställning tidigare än 7 dagar före avresa ingen kostnad.

Vid avbeställning från 6 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas hela summan utom 200:- per person.

 

Anmärkningar:

• För köpta sportevenemangs, teater-, konsert- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar.

• För inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.

 

Bokningsbekräftelse: Gäller som Er biljett. Inga fler utskick sker. Påstigningsplats och tid enl. bekräftelsen. Kontrollera noga så att bekräftelsen stämmer med vad ni har beställt.

 

Programändring: Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.

 

Prishöjningar: Vi reserverar oss för ev. prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, t.ex. tullar, skatter, valutaförändringar.

 

Våra Bussar: Är bekväma turistbussar med hög standard, WC och A/C.

 

Övernattningsväska: Oftast när vi övernattar på färja lämnar vi bagaget kvar i bussen och tar med oss en övernattningsväska till hytten. Packa därför det ni behöver ha ombord, t ex ombyte till nästa dag i en separat, mindre väska. Packa ej passet i stora resväskan.

 

Europeiskt sjukförsäkringskort: rekommenderas att ni har med er när ni reser utomlands till de länder där det gäller. Beställ det från Försäkringskassan senast två veckor innan avresa.

 

 

Maxvikt för bagage: På grund av bussens viktbestämmelser kan varje passagerare ta med sig max 30 kg bagage inklusive inhandlade varor under resan. Om flygtransport ingår i resan gäller flygbolagets regler för maxvikt.

 

 

Giltigt Pass:  krävs till samtliga länder utom Norden (gäller nordiska medborgare). Speciell ID-handling som visar nationalitet  fungerar i vissa fall. Om ni ej har nordiskt pass bör ni kontrollera med ambassaden vad som gäller. Notera att vissa länder kräver att passet är giltigt ett visst antal månader efter hemkomst, kontrollera detta innan avresa. Det är resenärens skyldighet att ha med sig korrekta och giltiga handlingar.

 

Namn: På våra utlandsresor krävs fullständigt, korrekt stavat namn på samtliga resenärer. Skrivs inte namnet lika i passet och på biljetten kan man som resenär nekas att åka med eller utsättas för extrakostnader.

 

Särskilda bussplatser: Inga platsreservationer i bussarna. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. handikapp.

 

Handikapp, allergier: Speciella önskemål avseende t.ex. kost m.m. skall meddelas vid bokningstillfället.

 

Minimiantal för resan: 20 resenärer om inget annat angivits på programbladet.

 

Inställd resa:

På flerdagsresor med buss meddelar vi senast 25 dagar före avresan Resor med flyg meddelas senast 3 månader före avresa.

Dagsresor med buss meddelar vi senast 14 dagar före avresa.

 

Klagomål: Klagomål på hotell eller andra delar av resans arrangemang bör framföras till reseledare eller chaufför under resan för att kunna avhjälpas omgående.

Övriga synpunkter eller klagomål görs till Siljan Buss AB så snart som möjligt.