Välkommen till Siljan Buss

Välkommen till Siljan Buss

Siljan Buss bedriver skol-, linje- och beställningstrafik med buss och taxi i Dalarna. Historien om Siljan Buss inleddes redan 1945, i dåvarande Orsa Droskägareförening, 1980 ombildades föreningen till Orsa Trafik AB . Under 2007 ändrades namnet till Siljan Buss AB. Sedan hösten 2019 ingår Siljan Buss i den internationella koncernen Transdev, som med över 80 000 medarbetare varje dag möjliggör 11 miljoner resor världen över.

I Sverige är Transdev en av de största operatörerna inom persontrafik, med närmare åttio års erfarenhet. Verksamheten bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som drivs under egna varumärken.

Transdev utvecklar framtidens persontrafik - för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa.

Siljan Buss är en del av Transdev - The Mobility Company.

Sök & boka resa

payment method logos